Aby móc określić, czy w danej próbce znajdują się określone substancje, wykorzystuje się specjalistyczne urządzenia, jakimi są spektrofotometry. Czym jest spektrofotometria i na czym polega ta metoda?

Czym jest spektrofotometria i jak się ją przeprowadza?

Dzięki specjalistycznym badaniom wykonywanym w laboratorium możliwe jest wykrywanie nie tylko różnego rodzaju zjawisk biologicznych, czy zakażeń, ale też obecności wielu substancji w badanych próbkach. Czym dokładnie jest spektrofotometria i w jaki sposób wykonuje się tego typu badania?

Co to jest spektrofotometria?

Spektrofotometria jest jedną ze specjalistycznych metod służących do oznaczania obecności oraz stężenia określonych substancji w danej próbce. Jest to możliwe dzięki ilościowemu pomiarowi światła odbitego lub jego transformacji wywołanej przez badaną próbkę. Badania przeprowadzane z wykorzystaniem spektrofotometrii w celu przeprowadzenia właściwych analiz wykorzystują charakterystyczne przejścia energetyczne, które zachodzą w cząsteczkach próbki. Właśnie te przejścia wchłania promieniowanie elektromagnetyczne, co zachodzi w świetle widzialnym, podczerwieni lub nadfiolecie.

Spektrofotometria jest metodą szczególnie często stosowaną w różnego rodzaju pracach laboratoryjnych wykonywanych przez specjalistów z zakresu biologii i chemii, ale również różnych gałęzi medycyny.

Jakie urządzenie służy do przeprowadzania spektrofotometrii?

Aby możliwa była do przeprowadzenia spektrofotometria, niezbędne jest specjalistyczne urządzenie, takie jak spektrofotometr. Sprzęt ten działa na zasadzie analizy widma światła, które powstaje w związku z oddziaływaniem promieniowania różnego rodzaju na daną substancję. Wiązka takiego światła przechodzi przez siatkę dyfrakcyjną lub pryzmat. Na tym etapie dobierana jest właściwa długość fal, którą przepuszcza się przez szczelinę. Następnie światło przechodzi przez daną próbkę w kuwecie i pada na detektor, co pozwala na zapis spektrometryczny badanej próbki.

Właściwie wykonana spektrofotometria możliwa jest dzięki zastosowaniu sprzętu najwyższej jakości i opatrzonego stosownymi normami oraz certyfikatami. Takie urządzenia oferuje BIOKOM – profesjonalny sklep z aparaturą pomiarową, najwyższej jakości odczynnikami i innymi akcesoriami. To uznana marka współpracująca z najlepszymi laboratoriami w kraju.