Warszawa, 12 maja 2016 r. – Stres jest zjawiskiem powszechnym – 98 proc. respondentów deklaruje, iż odczuwa stres, w tym niemal 2 na 3 co najmniej raz w tygodniu, a 18 proc. codziennie.

Zdecydowanie częściej stresują się kobiety. 74 proc. deklaruje, iż odczuwa stres przynajmniej raz w tygodniu, a aż 22 proc. odczuwa go codziennie. Dla porównania, wśród mężczyzn 60 proc. odczuwa stres raz w tygodniu, w tym 14 proc. codziennie. Najczęściej stres odczuwają osoby o najniższych dochodach gospodarstwa domowego – co czwarty z nich odczuwa stres codziennie. Rzadziej zestresowane są osoby w wieku 65+. Połowa z nich odczuwa stres tylko sporadycznie.

Dla blisko połowy respondentów (w tym zwłaszcza osób w wieku 65+, osób o niskich lub średnich dochodach, kobiet i rodziców) głównym źródłem stresu jest życie prywatne. Co trzeci respondent odczuwa stres najczęściej w pracy lub szkole. Pracę lub szkołę, jako główny powód stresu, częściej wskazują mężczyźni, osoby młodsze (w wieku do 35 lat) oraz osoby o dochodach powyżej 4000 zł. Dla ponad 40 proc. ankietowanych najbardziej stresującym dniem tygodnia jest poniedziałek.

Główne powody stresu w domu i w pracy
Istnieje korelacja pomiędzy identyfikowaniem źródła stresu a częstotliwością jego występowania. Osoby, które odczuwają stres częściej, przynajmniej raz w tygodniu, zdecydowanie chętniej przypisują go sytuacjom zawodowym. Natomiast osoby, u których stres występuje tylko sporadycznie, nie potrafią umiejscowić jego źródła.

Główne powody stresu w życiu prywatnym to: problemy finansowe, choroba bliskiej osoby, zarządzanie budżetem rodzinnym, remont oraz obciążenie pracami domowymi. Zarówno chorobę dziecka, jak i obciążenie pracami domowymi, jako źródła stresu częściej wymieniają kobiety. Warto odnotować, iż czynnikiem stresogennym są także święta, przy czym są one w niemal równym stopniu takim samym źródłem stresu, co np. remont mieszkania czy domu.

W życiu zawodowym najczęściej stresuje respondentów praca pod presją czasu, natłok obowiązków, niewłaściwa organizacja pracy, problemy z realizacją wyznaczonych celów oraz nadmierna biurokracja.

Objawy stresu
Ponad połowa respondentów irytuje się, gdy nie udaje im się zrealizować swoich planów. Podobny odsetek przyznaje, że zdarza im się impulsywnie reagować na zwykłe sytuacje życiowe czy martwić się błahymi powodami. Oba te zachowania częściej występują wśród kobiet niż mężczyzn. Około połowa kobiet (a tylko nieco ponad 40 proc. mężczyzn) przyznaje, że ma dużo zmartwień oraz że zdarza im się wyładować swój stres na bliskich.

Najczęstsze objawy stresu to długotrwałe zmęczenie, poirytowanie lub złość oraz problemy z koncentracją. Takie objawy deklaruje ponad 40 proc. respondentów, przy czym częściej występują one wśród kobiet i osób najmłodszych (w wieku do 24 lat). Co trzecia osoba w wieku do 34 lat nie odczuwa głodu.

Połowa respondentów jest zdania, iż stres może działać mobilizująco, a 40 proc., że istnieje pewien poziom stresu, który nie jest szkodliwy. O tym, że stres można wykorzystać i przekuć w korzyść jest przekonany co trzeci ankietowany (częściej osoby o najwyższych dochodach, takie, które odczuwają stres tylko sporadycznie oraz mężczyźni).

Wśród osób, które odczuwają stres co najmniej sporadycznie, tylko niewielka grupa (mniej niż 15 proc.) ocenia pozytywnie swoje umiejętności w zakresie pozytywnego wykorzystywania stresu, a niemal 80 proc. chciałoby nauczyć się lepiej wykorzystywać stres.


dostarczył infoWire.pl

Dodaj komentarz