Praca lekarza niewątpliwe ma swój rozbudowany etos, ale wiążą się też z nią realne problemy. Jednym z nich jest brak czasu dla pacjenta. Nie wynika to bynajmniej z niechęci lekarza czy jakiejś wyjątkowo złej organizacji pracy, tylko z odgórnie narzuconych obowiązków. Dziś lekarze muszą wykonywać wiele czynności, których w ogóle wykonywać nie powinni, bo miał się tym zająć personel pomocniczy.

Czy zostanie czas dla pacjenta?

Lekarz dziś w praktyce nie jest rozliczany z efektów swojej pracy, tylko ze sprawozdań, raportów i poprawności wypełnienia stosu niczego niewnoszących dokumentów. Część tej biurokracji wymagana jest przez MZ, część bezpośrednio przez NFZ, a wiele jest potrzebnych samej przychodni. I to wszystko musi przygotować lekarz, tylko nie w jakimś doliczonym czasie, ale wtedy, kiedy powinien zająć się pacjentem. Ten system jest wadliwy z tak wielu powodów, że trudno nawet wskazać największy problem.

Komputerowa administracja w szerokim ujęciu

Dobre oprogramowanie dla lekarzy i przychodni, o czym piszą twórcy jednego z najbardziej udanych tego rodzaju programów, http://e-rejestracja24.com.pl/mmedica/, muszą mieć taką konstrukcję, aby zaspokajały potrzeby lekarzy pracujących w prywatnych gabinetach, w przychodniach, czy nieformalnie współpracujących ze sobą przy różnych okazjach. To spore wyzwanie, ponieważ na każdym z tych poziomów mogą pojawiać się nowe obowiązki: od rejestracji i dokumentacji wizyt, przez ocenę skuteczności leczenia i szacowanie ryzyka związanego z ewentualnymi interakcjami leków, aż po prowadzenie szczegółowych ewidencji i sprawozdań dla organów zewnętrznych.

To już nie jest rejestracja

Kilka lat temu do lekarzy spływały dziesiątki i setki reklam oprogramowania dla rejestracji. Rychło jednak okazało się, że program, który jest w zasadzie tylko elektronicznym kalendarzem, to zdecydowanie za mało, żeby usprawnić działanie przychodni czy gabinetu. Kolejna generacja programów była więc już znacznie doskonalsza: ich twórcy dostrzegli, że poza rejestracją i gabinetem w przychodniach też dzieje się wiele ważnych rzeczy. Nowoczesne oprogramowanie medyczny może niemal całkowicie odciążyć lekarza z zadań nielekarskich.

Dodaj komentarz